‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’ CABI (CAB Direct) Uluslararası Veri Tabanlarında da Taranmaya Başlandı

‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’ CABI (CAB Direct) Uluslararası Veri Tabanlarında da Taranmaya Başlandı

     Yayın hayatına 2013 yılında başlayan ‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’ (COMU Journal of Agriculture Faculty) Index Copernicus, ResearchBib, Root Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), COSMOS Impact Factor ve Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor ve Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) uluslararası veri tabanları tarafından taranırken, CABI (CAB Direct) uluslararası veri tabanı tarafından da taranmaya başlandı. Dergimizin CABI (CAB Direct) tarafından tarandığına dair bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

       Ziraat Fakültesi Dergisi’nde emeği geçen herkese, Ziraat Fakültesi Dekanlığı adına teşekkür ederiz.

 

 

CAB Direct:

Link: https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=COMU%20Journal%20of%20Agriculture%20Faculty&facet1f=Your%20Products&facet1o=OR&facet1v=FT&facets=1