ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz 'Dünya Toprak Günü' Mesajı Yayımladı

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz 'Dünya Toprak Günü' Mesajı Yayımladı

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz '5 Aralık Dünya Toprak Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında toprağın önemine değinerek, “Bugün bir cm kalınlığındaki toprağın ortalama bin yıl içerisinde oluştuğunu fakat birkaç saat içinde yok olabildiğini, bu günün, toprağın yok olmasının önüne geçilmesinin gerekliliğini bir defa daha hatırlamanın günü” olduğunu belirtti.

      Prof. Dr. Alper Dardeniz, Toprak gıdanın üretildiği yerdir. Ürünlerimizin %95’i doğrudan ya da dolaylı yollarla topraktan gelir. Sağlıklı ve yüksek kaliteli ürünler, ancak sağlıklı toprak olduğu sürece üretilebilir. Bize bitmez tükenmez bir kaynak gibi görünen toprak, bilinmelidir ki asla sonsuz bir kaynak değildir. Bu nedenle, üzerinde yaşayarak ondan beslendiğimiz toprağa gereken özeni göstermeliyiz. Çünkü tarım toprakları kaybedildiğinde veya çoraklaştığında insanların yaşam süresi içinde tekrar geri kazanılması kesinlikle mümkün olamamaktadır.

     Ülkemizin yüzölçümünün 777.971 km2 olduğunu belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dardeniz ifadelerinde; "bugün kullanılabilir tarım arazimiz 25 milyon hektara kadar gerilemiş durumdadır. Ülkemiz yanlış bilinenin aksine su ve tarım toprağı zengini bir ülke değildir. Son 40 yılda yaklaşık 4 milyon hektar tarım toprağı bir kısmı doğal olan çeşitli nedenlerden ve bir kısmı da amaç dışı kullanım nedeniyle kaybolmuştur. Toprak, üzerindeki orman ve tarım alanlarıyla oksijen üretim merkezi olarak küresel iklim değişiminin sınırlandırılması bakımından önemsenmesi ve korunması gereken en önemli varlıklarımızdandır. Ziraat Fakültesi olarak; toprağı çocuklarımıza, öğrencilerimize ve topluma daha fazla anlatmamız gerekmektedir” dedi ve bunun geleceğimiz açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

    Prof. Dr. Alper Dardeniz; “fakat toprakta sadece tarımsal ürünler üretilmiyor, toprak farklı birçok amaca da hizmet ediyor. Toprak yağmur suyunu süzüyor, onu temiz içme suyuna dönüştürüyor, iklimi düzenliyor. Ayrıca bir avuç toprak, dünyadaki bütün insan nüfusundan daha fazla organizmaya ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık %45 mineraller, %25 su, %25 hava ve %5 organik maddelerden oluşan toprak, canlı türlerinin üçte ikisini içinde barındırıyor. Dünyada biyoçeşitlilikteki yokoluşun durdurulabilmesi, küresel ısınmanın 2°C'yle sınırlandırabilmesi ve herkesin yeterli miktarda temiz gıdaya erişiminin sağlanabilmesi, verimli toprakların muhafazasıyla mümkün gözükmektedir. Bu kapsamda küresel rant odaklarının Ülkemizdeki emellerine ulaşmalarının engellenmesi önemlidir” dedi ve  toprak, su ve havamızın  rant odaklarına teslim edilmeyerek, şiddetle muhafaza edilmesinin önemine vurgu yaptı.

     Prof. Dr. Alper Dardeniz; “sürdürülebilir bir toprak ve yerli milli tohumlarımız ile tarımsal üretim için hep birlikte mücadele vermemiz gerekmektedir. Üzerinden beslendiğimiz ve varlığımızı sürdürdüğümüz toprak, insanlığın geçmişi kadar aynı zamanda geleceğidir. Bu vesileyle, bütün halkımızın '5 Aralık Dünya Toprak Günü'nü gönülden kutluyor, nesillerimize güvenli ve sağlıklı bir gelecek diliyorum” dedi.