Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nin 9. Sayısı Yayımlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nin 9. Sayısı Yayımlandı

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nin 9. Sayısı ( 2017:5:2), 27 Aralık 2017 tarihinde dergi web sayfası (http://dergi.comu.edu.tr/dergiler/Ziraat) üzerinden yayımlanmıştır. Derginin bu sayısında ziraat alanıyla ilgili toplam 16 adet makale yer almaktadır. DERGİPARK üzerinden de makale girişi tamamlanmış olup, Derginin bütün sayılarına http://dergipark.gov.tr/comuagri adresinden ulaşılabilir.