II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 25. Yılı Etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 14-15 Aralık 2017 tarihlerinde II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu düzenlenecektir.

   Tarım ve sanayi işbirliğine yeni pencereler açmak, yörenin tarımsal potansiyeli ile tarımsal ürünlerinin niteliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak, Çanakkale tarımını güncel gelişmeler ışığında değerlendirmek, araştırma sonuçlarını tartışmak ve geleceğe yönelik vizyon geliştirmek için, Çanakkaleli üreticiler, sanayiciler ve tarım sektöründen temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek Sempozyumda 19 farklı firma ve kurum sponsor olarak yer almaktadır. Sempozyumda; Bitkisel Ürünler, Çoğaltma ve Yetiştirme Teknikleri, Tarımsal Biyoteknoloji, Örtüaltı Tarımı, Ekonomi ve Pazarlama, Organik Tarım, Topraksız Tarım, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği, Peyzaj Uygulamaları gibi konuların yanı sıra, ziraat alanıyla ilgili diğer sunumlar da  gerçekleştirilecektir.

   Bununla birlikte, Sempozyum boyunca kamu kurumlarının ve özel kuruluşların kendi faaliyet alanlarında sunum yapabilecekleri oturumların da düzenlenmesi planlanmaktadır. Sempozyuma, ilgili akademik birimlerin yanı sıra yöre üreticilerinin de yoğun bir katılım göstermesi beklenmektedir. Böylelikle, tarımsal üretimle ilgili farklı paydaşların bir araya getirilerek, işbirliğinin oluşturulması ve bilgi alışverişi sağlanması hedeflenmektedir.

        Katılım ve Bildiri gönderme için : http://tarsem2017.org/