Bitki Koruma Bölümü Öğrencileri Mesleki Uygulama Dersini İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda Gerçekleştirdi

Bitki Koruma Bölümü Öğrencileri Mesleki Uygulama Dersini İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda Gerçekleştirdi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencileri, ‘Mesleki Uygulama Dersi’ kapsamında Prof. Dr. Osman Tiryaki ve Arş. Gör. Şahin Kök eşliğinde, Çanakkale İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde ‘TÜRKAK’ akreditasyonu alan ‘Pestisit Kalıntı Laboratuvarı’nda ve ‘Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla incelemelerde bulundular.