Uluslararası Öğrenci Değişim Program Duyurusu

Uluslararası Öğrenci Değişim Program Duyurusu

Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (IAESTE) Değişim Programı Kapsamında Öğrenci Başvurularının Alınması

 

      IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) programı, Dünya genelinde yaklaşık 85 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve her yıl Dünya genelinde 4000’e yakın stajyer öğrencinin değişimi sağlanmaktadır. IAESTE programı ile Üniversitemiz teknik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin mesleki bilgi, mesleki görgü, mesleki uzmanlıklarının geliştirilebilmesi ve yurtdışı tecrübe kazanmaları ile yabancı ülkelerin seçkin teknik okullarının öğrencilerinin de Türkiye’de staj yapmalarını temin edebilmek için çalışmalar yapılacaktır.

   Üniversitemiz 2018 Ekim ayı itibarıyla IAESTE (Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği)’ye üye üniversite olarak kabul edilmiştir. Bu yıldan itibaren, IAESTE programına üniversitemize kayıtlı öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. 2019 yılı başvuru süreci ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

 

Başvuru Konusu

Açıklamalar

Başvuruya Uygun Fakülteler

Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer teknik eğitim veren lisans programlarımız

Tanıtım Toplantısı ve Yeri

 

21.11.2018 - Ziraat Fakültesi Amfisi

Başvuru Şartları

 

-Başvuru yapacak öğrencinin 2., 3. veya 4. Sınıflarından birisine kayıtlı olması

-Not ortalamasının 2.0 ve üzerinde olması

Yabancı Dil Gereksinimi

(En az 70 / 100 puan)

-YÖK tarafından tanınan ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlara ait belgelenmiş yabancı dil puanı

-Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmiş Erasmus vb. dil sınavından alınan puan

-IAESTE Temsilciliği tarafından koordine edilen yabancı dil sınavı puanı

Yabancı Dil Sınav Tarihi

05.12.2018 Saat 10:00, Ziraat Fakültesi Seminer Salonu (Zemin Kat)

Yabancı Dil Sınavlarına İtiraz Süresi

Sonuçların açıklanmasından sonra 1 Hafta içerisinde yapılacaktır.

Başvuru Evrakları

Başvuru Formu ve Transkript (İngilizce)

Başvuru Yeri

Ziraat Fakültesi ZF-314 Nolu Oda (3. Kat)

Son Başvuru Tarihi

30.11.2018

Programla İlgili Web Sayfası

www.iaeste.org.tr

IEASTE Üniversite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Çay (Ziraat Fakültesi)

E-mail: anilcay@comu.edu.tr

Ofis Tel: 286 218 00 18 – Dahili:1285