Öğrencilerimizin ÜBYS Üzerinde İletişim Bilgilerini Güncellemesi Hk.

Öğrencilerimizin ÜBYS Üzerinde İletişim Bilgilerini Güncellemesi Hk.

       Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencilerimizin  iletişim  bilgileri  eksik  olduğundan, öğrencilerimizle iletişim sorunları yaşanmaktadır. Öğrencilerimizin UBYS üzerinden özellikle e-mail ve cep telefonu bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.