Mazeret Sınavı Tarihleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mazeret Sınav Tarihleri

                Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesinin (a) fıkrasına istinaden, öğrencilerin mazeret sınavı taleplerine ilişkin derslerden mazeret sınav hakkı verilmesine, ilgili sınav için 30 Kasım 2017 tarihine kadar Dekanlığımıza dilekçe ile başvuruda bulunan öğrencilerin, anılan derslere ait sınavların ilgili Öğretim Üyeleri tarafından 4-6 Aralık 2017 tarihleri arasında yazılı olarak yapılacağını bilgilerinize sunarız.