Yürütülen Projeler

Yürütülen Projeler

DPT

Tahıllarda mikotoksin üreten Fusarium türlerinin tanımlanması, farklı tahıl türlerinde mitotoksin zearalenone (ZON) miktarının saptanması ve iklim koşullarının ZON oluşumuna etkisinin araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Figen Mert TÜRK

Tamamlandı

DPT

Melezleme ve mutasyon ıslahı programları ile kendine verimli ve yüksek kaliteli yeni kiraz çeşitlerinin elde edilmesi

Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ

Tamamlandı

DPT

Bozcaada bağlarında zararlılara karşı entegre mücadele olanaklarının geliştirilmesi

Prof. Dr. Ali ÖZPINAR

Tamamlandı

DPT

Bozcaada Organik Bağcılığın Geliştirilmesi İçin Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Prof. Dr. Ali ÖZPINAR

Tamamlandı

DPT

Bozcaada sofralık ve şaraplık üzüm bağlarında hastalıklara karşı entegre mücadele, araştırma ve uygulama projesi

Yrd Doç. Dr. İsmet YILDIRIM

Tamamlandı

DPT

Edremit Körfezi Turunçgil Yetiştiriciliğinin Modernizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER

Tamamlandı

DPT

Gökçeada Organik Tarım Alanında Domates Kavun Soya ve Yer Fıstığı Bitkilerinin Fizyolojik Gelişim Performanslarına Uygun Damla Sulama Programlarının Oluşturulması

Yrd. Doç. Dr. Muharrem YETİŞ YAVUZ

Tamamlandı

DPT

Zeytin Zararlısı, Bactrocera Oleae (Gmelin)’nin Larva ve Ergin Bireyler ile Laboratuar Koşullarında Çalışılması İçin Uygun Suni Diyetlerin Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hanife GENÇ

Tamamlandı

DPT

Gökçeada Organik Tarımda Uygun Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Harun BAYTEKİN

Tamamlandı

TAGEM

Çanakkale Halk Elinde Tahirova Koyunu Islahı

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Devam Ediyor

TAGEM

Çanakkale Halk Elinde Karacabey Merinosu Islahı

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Devam Ediyor

TAGEM

Çanakkale Halk Elinde Sakız Koyunu Islahı

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Tamamlandı

TAGEM

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine Yetiştiricilerin Bakış Açısı ve Projenin Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Marmara Bölgesi Örneği

Doç. Dr. Aynur KONYALI

Tamamlandı

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

Biga (Çanakkale) İlçesi Tarım Topraklarının Verimlilik Durumu

Doç. Dr. Nuray Mücellâ  MÜFTÜOĞLU

Tamamlandı

TÜBİTAK

Turgor Basıncı ve Termografi Tekniklerini Kullanarak Biberde Su Stresinin Belirlenmesi

Doç Dr. GÖKHAN ÇAMOĞLU

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Domatesde Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)'nin Mücadelesinde Avcı Akar Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in Etkinliği Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. İSMAİL KASAP

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Turunçgil Klorotik Cüceleşme ile İlişkili Virüsün (Citrus Chlorotic Dwarf associated Virus; CCDaV) Etiolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu

Prof. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Entomopatojen Nematodların Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: Buprestidae) Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Prof. Dr. UĞUR GÖZEL

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Şeftali-Nektarinlerde Aroma Biyosentez Genlerinin Karakterizasyonu, Dönemsel Aroma Gelişiminin İzlenmesi ve Aroma Yapısını Kontrol Eden Genlerle İlişkili QTL'lerin Saptanması

Prof. Dr. Murat ŞEKER

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Akıllı Mikrojellerle Kaplanmış, Ham Pirina ve Yeşil Ceviz Kabuğunun ve Bunların Kompostlarının Kök-Ur Nematodu Mücadelesinde Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması

Prof. Dr. YASEMİN KAVDIR

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Kurağa Tolerant Yaygın Yonca (Medicago sativa) Genotiplerinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. İSKENDER TİRYAKİ

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba L.Taub.) Tane Verimi ve Sakız Özellikleri Yönünden Türkiye’nin Farklı Bölgelerine Adaptasyonunun Araştırılması

Prof. Dr. MEVLÜT AKÇURA

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Yemeklik Sakız Fasulyesi Genotiplerinin Yeşil Bakla Verimi ve Yeşil Baklalarının Besin İçeriklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. MEVLÜT AKÇURA

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Bitki Doku Kültürü Yöntemlerine Entegre Akıllı Bitkisel Üretim Kiti Geliştirme

Dr. Onur Sinan TÜRKMEN

Devam Ediyor

TÜBİTAK

Koyun Otlatılan Farklı Meralarda Yıllık Yem Üretiminin Planlanması ve Bunun Hayvansal Üretime Etkileri

Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Yerel Şeftali ve Nektarin Genotiplerinin Genetik ve Aromatik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yeni Çeşit – Anaç Islahı Açısından Oluşturulan Populasyonların Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Murat ŞEKER

Tamamlandı

TÜBİTAK

Kızılötesi Termal Görüntüleri Ve Hiperspektral Yansıma Verilerini Kullanarak Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesi

Doç. Dr. GÖKHAN ÇAMOĞLU

Tamamlandı

TÜBİTAK

Minirhizotron Kamera Yardımı Ile Elde Edilen Kök Gelişimine Ait Görüntülerin Sulama Uygulamalarında Kullanılma Olanakları

Doç. Dr. MUHARREM YETİŞ YAVUZ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Domates Yaprak Galeri Güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) nın Mücadelesinde Entomopatojen Nematodların Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Prof. Dr. UĞUR GÖZEL

Tamamlandı

TÜBİTAK

Mısır Tanesinde Gıda Ve Endüstriyel Kullanım İçin Önem Taşıyan Özelliklerin Analizinde Kullanılabilecek NIRS (Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi) Kalibrasyon Modellerinin Geliştirilmesi

Dr. FATİH KAHRIMAN

Tamamlandı

TÜBİTAK

Farklı dozlardaki vermikompostun marul verimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkisi

Prof. Dr. Nuray Mücellâ  MÜFTÜOĞLU

Tamamlandı

TÜBİTAK

Buğdayda Kök Ve Kökboğazı Çürüklüğü Ile Buğday Başak Yanıklığına Sebep Olan Başlıca Fusarium Türlerinin Ve Don Ile Niv Kemotiplerinin Batı Marmara Bölgesinde Yaygınlığının Pcr Ile Saptanması

Prof. Dr. FİGEN TÜRK

Tamamlandı

TÜBİTAK

Güney Marmara Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir İlleri Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Akar Türleri (Acari) ve Bunların Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Birbirleri İle İlişkilerinin Biyolojik Mücadele İmkanları Açısından Araştırılması

Prof. Dr. İSMAİL KASAP

Tamamlandı

TÜBİTAK

Turunçgil Tristeza Virüsü İzolatlarının Biyolojik Özelliklerinin ve Double Stranded RNA Yapılarının Belirlenmesi

Prof. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Ülkemizde Brassicaceae Familyası Bitkilerinde Şalgam Mozaik Virüsü (Turnip Mosaic Virus= TuMV) İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Yapılarının Belirlenmesi

Prof. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Ülkemizde Bulunan Turunçgil Tristeza Virüsü (Citrus Tristeza Virus = CTV) İzolatlarının Moleküler Özelliklerinin, Popülasyon Yapılarının ve Afitle Taşınabilirliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Güney Marmara Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Marul Mozaik Virüsü (Lettuce Mosaic Virüs; Lmv) İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Prof. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Marmara Bölgesi Buğday Alanlarında Bulunan Kist (Heterodera Spp) Nematodlarının RAPD Markörler İşaretleyici ile Analizi ve Bazı Buğday Hatlarının Kist Nematodlarına karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. UĞUR GÖZEL

Tamamlandı

TÜBİTAK

Ülkemizdeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmei ve rDNA'nın ITS ve D2-D3 Bölgelerinin Sekans Analizi İle Filogenetik İlişkilerinin Araştrılması

Prof. Dr. UĞUR GÖZEL

Tamamlandı

TÜBİTAK

Kaz Dağı Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi

Prof. Dr. UĞUR GÖZEL

Tamamlandı

TÜBİTAK

Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin AFLP ve SSR Markörleri Polimorfizminin Yağ Asitleri ve Tokoferol Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi

Doç. Dr. Murat ŞEKER

Tamamlandı

TÜBİTAK

Önemli Zeytin Çeşit ve Tipleri ile Anaç Populasyonlarının Izoenzim Polimorfizmleri ve Genetik Özellikleri

Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER

Tamamlandı

TÜBİTAK

Toprağın Elektriksel İletkenliğine Bağlı Olarak Kontrol Edilen Damla Sulama Sisteminde Biber (capsicum Annuum L.) Bitkisinin Su Kullanım Randımanının Belirlenmesi

Doç. Dr. MURAT YILDIRIM

Tamamlandı

TÜBİTAK

Tavuk Gübresinde Bulunabilecek Salmonella (S. enterica) Patojeninin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Elektronik Burun Sisteminin Geliştirilmesi

Prof. Dr. ÜNAL KIZIL

Tamamlandı

TÜBİTAK

Gökçeada'da Bodur Çalılı Meraların Yakma ve Mekanik Yollarla Islahı İle Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ (Yrd. Doç. Dr. Cemil TÖLÜ)

Tamamlandı

TÜBİTAK

İnfrared KurutmaYöntemininDomatesKurutmadaKullanılmasıVeKurutulmuşDomatesinBazıKaliteÖzellikleriVeÖzgülEnerjiTüketimiÜzerineEtkilerininBelirlenmesi

Doç. Dr. HABİB KOCABIYIK

Tamamlandı

TÜBİTAK

Fourier Dönüşümlü-Yakın Kızıl Ötesi (FT-NIR) SpektroskopuKullanarakZeytinKaliteKriterlerininHasarsızOlarakTahmini

Prof.Dr. İSMAİL KAVDIR

Tamamlandı

TÜBİTAK

Mekansal Çevre Zenginliğinin Oğlaklarda Davranış, Sağlık Ve Performans Özelliklerine Etkisi

Yrd. Doç.Dr.Cemil TÖLÜ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinde Barınak Zemini Niteliği Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç.Dr.Cemil TÖLÜ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Yaş, Süt Verimi, Süt Bileşenleri ve Mera Kompozisyonundaki Değişimlerin Türk Saanen Keçilerinde Süt Konjuge Linoleik Asit Miktarlarına Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU

Tamamlandı

TÜBİTAK

Farklı Probiyotik Kaynaklarının Oğlaklarda Büyüme Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU

Tamamlandı

TÜBİTAK

Gebeliğin Son Dönemindeki Sütçü Keçilerde Günlük Rasyonlarda Yer Alan Dane Yem Tipinin Etkileri

PROF. DR. İ. YAMAN YURTMAN

Tamamlandı

TÜBİTAK

Malta ve Gökçeada Keçi Genotiplerinde Davranış ve Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Saanen Oğlaklarında Uygun Canlı Ağırlıkta Sütten Kesime Yönelik Bir Araştırma

Prof. Dr. Feyzi UĞUR

Tamamlandı

TÜBİTAK

TraktörlerinEkonomikKuyrukMili (540E) ÇalışmaKarakteristiklerininTeknikveEkonomikAnalizi

Doç. Dr. SARP KORKUT SÜMER

Tamamlandı

TÜBİTAK

Tek Dane EkimMakinalarıIçinElektro-MekanikHareketİletimSistemiTasarımıveGeliştirilmesi

Doç. Dr. HABİB KOCABIYIK

Tamamlandı

TÜBİTAK

Farklı Nişastaların Karışık Mikroorganizmalar Tarafından in vitro Koşullar Altındaki Fermantasyonu Üzerine Azot Kaynağının Etkileri

Prof. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU

Tamamlandı

TÜBİTAK

Farklı Mera Tiplerinde Otlatma Yoğunluklarının Meranın Ot Verimi ve Bitki Kompozisyonu ile Keçilerin Verim ve Davranışlarına Etkileri

Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ (Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN)

Tamamlandı

TÜBİTAK

Mısırda Bazı Tane Kalite Özelliklerinin FT-NIR (Fourier Dönüşümlü Yakın Kızıl Ötesi Yansıma) Ve NIR (Yakın Kızıl Ötesi Yansıma) Spektroskopisi Yöntemleri ile Tespiti

Doç. Dr. CEM ÖMER EGESEL

Tamamlandı

TÜBİTAK

Tarımsal Zararlı Böceklerle Mücadelede Gen Aktarımı Aracılığı İle Sit Teknolojisi: Zeytin Sineği'nin (Bactrocera oleae Gmelin) Laboratuar Şartlarında Yetiştirilmesi ve Gen Aktarım Olanaklarının Belirlenmesi

Doç. Dr. HANİFE GENÇ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Maki Örtüsünde Yer Alan Bitki Türlerinin Botanik Özellikleri ile Besleme Değerlerindeki Değişimin Belirlenmesi

Prof. Dr. AHMET GÖKKUŞ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Gökçeada'da Bodur Çalılı Meraların Yakma ve Mekanik Yollarla Islahı İle Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. AHMET GÖKKUŞ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus Aestivus Brot.) İle Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. AHMET GÖKKUŞ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Koyun Otlatılan Farklı Meralarda Yıllık Yem Üretiminin Planlanması ve Bunun Hayvansal Üretime Etkileri

Prof. Dr. AHMET GÖKKUŞ

Tamamlandı

TÜBİTAK

Türkiye'nin Değişik İllerinden Toplanmış Yerel Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Saf Hatların Kalite Özellikleri ve Bazı Önemli Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Prof. Dr. MEVLÜT AKÇURA

Tamamlandı

TÜBİTAK

Kavak Deltası (Saros Körfezi) Flora ve Avifaunası Özellikleri, Halofit-Toprak İlişkisi ve Kıyı Kumul Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS İle Haritalanması

Prof. Dr. HASAN ÖZCAN

Tamamlandı

TÜBİTAK

Zeytin Katı Atığının (pirina) Toprağa Doğrudan ve Kompost Yapılarak Uygulanmasının, Agregat Stabilizasyonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. YASEMİN KAVDIR

Tamamlandı

BMBF

Development and Evaluation of New Water Saving Irrigation Techniques

Doç. Dr. Yasemin KAVDIR

Tamamlandı

Çanakkale il Özel idare

Türk Saanen Süt Keçisi Tipinin Suni Tohumlama Yoluyla Islah Çalışmaları ve Araştırma Projesi

Doç. Dr. Aynur KONYALI

Tamamlandı

ÇOMU BAP

Çanakkale ilinintarımsalmekanizasyonözelliklerininbelirlenmesiüzerinebiraraştırma. ÇOMU BAP, Proje no: 2000-07. ProjeYöneticisi. Araştırma.

Yard. Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMU BAP

Tarım işletmelerinde kullanılan bitki koruma alet ve makinelerinin teknik özellikleri ve uygulama sorunlarının belirlenmesi. ÇOMU BAP, Proje no:2011-60. ProjeYöneticisi. LisansÜstü.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMU BAP

YarıKurakTarımKoşullarındaKışlıkFiğViciaSativaLİkinciÜrünAyçiçekÜretiminde (Helianthus annus L) FarklıToprakİşlemeSistemlerininveYeşilGübrelemeninToprakÖzellikleriveVerimÜzerineEtkisininBelirlenmesi. ÇOMU BAP, Proje no:FBA-2015-583

Prof.Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMU BAP

Çanakkale ilinde kullanılan bitki koruma makinalarının teknik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. ÇOMU BAP, Proje no: 2001-24.ProjeYöneticisi. Araştırma.

Yard. Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMU BAP

Buğdayüretimindefarklıtoprakişlemeyöntemleriveherbisitdozlarınınverimveyabancıotpopulasyonuüzerineetkisi. ÇOMU BAP, Proje no: 2005-16.ProjeYöneticisi. LisansÜstü.

Yard. Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMU BAP

Çanakkale ilindekurutarımkoşullarındabuğdayvefiğüretimindefarklıekimsistemlerininkarşılaştırılması. ÇOMU BAP, Proje no: 2005-50.ProjeYöneticisi. Araştırma.

Yard. Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMU BAP

Çanakkale yarıkuraktarımkoşullarındakışlıkfiğ (Viciasativa L.) -ikinciürünmısır (Zea Mays L.) üretimindekorumalıtoprakişlemesistemlerinintopraközellikleriveverimüzerineetkisininaraştırılması. ÇOMU BAP, Proje no: 2007-19.ProjeYöneticisi. Araştırma.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMU BAP

Toprakişlemeninbuğday-fiğ-mısırekimnöbetindeyabancıot  türveyoğunluğunaetkisininbelirlenmesi. ÇOMU BAP,  Proje no: 2009-29.ProjeYöneticisi. Araştırma.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Ülkesel Mısır Gen Kaynaklarının Bazı Agronomik Özellikler ile Beslenme Açısından Önem Taşıyan Kalite Özellikleri Bakımından Taranması ve Bu Özelliklerde Genotip x Çevre İnteraksiyonunun İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. FATİH KAHRIMAN

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Bitki büyümeyi düzenleyicilerin Bazı Asma Anaçlarının Köklenmesi Üzerine Etkisi

Doç. Dr. ZELİHA GÖKBAYRAK

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Altyapısını Geliştirme Projesi

Prof. Dr. ALPER DARDENİZ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Termografi Tekniğini ve NDVI İndeksini Kullanarak Domateste Su Stresinin Belirlenmesi

Doç.Dr. GÖKHAN ÇAMOĞLU

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917)'ne Karşı Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Dr. BURAK POLAT

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

KANATLI ETİ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ

Arş.Gör.Dr. ÖZGE CAN NİYAZ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Evsel Atıksu Arıtma Çamurunun Çim Bitkisinin Bitki Besin Elementi ve Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkisi

Yrd.Doç.Dr. ALİ SÜMER

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Elma ve işlenmiş ürünlerinde imidacloprid ve indoxacarb kalıntılarının araştırılması

Prof.Dr. OSMAN TİRYAKİ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Imidacloprid Pestisitinin Topraktan Cucurbita pepo L ile Fitoremediasyonu

Prof.Dr. OSMAN TİRYAKİ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ve Tekirdağ İlleri Kanola Üretim Alanlarındaki Önemli Virüslerin Tespiti ve Moleküler Karakterizasyonları

Prof.Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Taze Fasulyenin Soğukta Muhafazasında Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. KENAN KAYNAŞ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Bazı Zeytin Çeşitlerinin Meyvelerinde Uçucu Bileşiklerin Dönemsel Değişiminin İncelenmesi

Prof.Dr. KENAN KAYNAŞ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Farklı Sulama Yöntemleri ve Düzeylerinin Şeker Pancarı Verim Kalite ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Prof.Dr. MURAT YILDIRIM

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Sulama Suyu Tuzluluğunun Guar Bitkisine Etkisi

Yrd.Doç.Dr. İSMAİL TAŞ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

UVC IŞIN TEKNOLOJİSİNİN SU YABANCI OTLARI MAKRO VE MİKRO ALGLER İLE MÜCADELEDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç.Dr. MURAT TEKİNER

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Yeşil ceviz kabuğundan elde edilen biyokömür ile sulu çözeltiden ağır metallerin giderimi

Doç.Dr. ALİ SUNGUR

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Çanakkale kent merkezine bitişik tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin belirlenmesi

Doç.Dr. ALİ SUNGUR

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Elma bahçesinden alınan toprak agregatlarının iç ve dış kısımlarında ağır metal hareketliliğinin belirlenmesi

Doç.Dr. ALİ SUNGUR

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Arıtma Çamurunun Toprakta Biyobozunur Plastiğin Mineralizasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Doç.Dr. CAFER TÜRKMEN

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Çemen Tohumunun (Trigonella foenum graecum) Laktasyondaki Keçilerde Performans Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Hande Işıl AKBAĞ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Koyun ve Keçiler için Hazırlanan Flushing Rasyonlarında Dane ve Flake Formda Mısır Kullanımının Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Hande Işıl AKBAĞ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Düşük ve yüksek sıcaklıklarda elde edilen biyokömürün toprak agregat stabilizasyonu üzerine etkilerinin zamana bağlı olarak belirlenmesi

Prof.Dr. YASEMİN KAVDIR

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Portakal Kabuğundan Elde Edilen Ucucu Yağ Katkısının Bıldırcın Büyüme Performansı Bazı Kan Parametreleri ve Yumurta Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

Doç.Dr. ALİ KARABAYIR

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Sağlık korumada etkin Propolis kaynakların belirlenmesi ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi

Prof.Dr. Kemal ÇELİK

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Kırmızı akarın (Dermanyssus gallinae) Yumurtacı Tavuklarda Yumurta Kalitesi ve Kuluçka Özelliklerine Etkisi

Prof. Dr.Türker SAVAŞ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Dermanyssus gallinea kaynaklı stresin yumurtacı civciv eritrositlerinde mikronükleus insidansına etkisi

Yrd.Doç.Dr. Baver COŞKUN

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Türk Saanen Keçisi ve Tahirova koyunlarında kene yükünün değişimine etkili faktörler

Yrd.Doç.Dr. Cemil TÖLÜ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Mısırda Öğütülmüş Tane ve Yağ Örnekleri Üzerinden Karotenoid ve Tokoferol Bileşenlerinin Analizi

Doç.Dr. CEM ÖMER EGESEL

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

DOĞAL VEJETASYONDAN TOPLANAN YÜKSEK OTLAK AYRIĞI (Agropyron elongatum Host. Schult) GENOTİPLERİNDE GENETİK İLİŞKİ VE PLOİDY SEVİYELERİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Prof.Dr. İSKENDER TİRYAKİ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Bazı Yaygın Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Çimlenme Dönemindeki Tuz Stresine Tolerantlık Seviyelerinin Fizyolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Prof.Dr. İSKENDER TİRYAKİ

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Topraksız Fasulye Kültüründe Farklı Azot Dozlarının Rhizobium Nodülasyonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi

Arş.Gör.Dr. ONUR SİNAN TÜRKMEN

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Koşullarında Bazı Yulaf Çeşitlerinin Azot Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. MEVLÜT AKÇURA

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Serpantin üzerinde oluşmuş topraklarda Cr, Ni ve Co elementlerinin jeokimyasal fraksiyonları ve bitki tarafından alınan konsantrasyonları arasındaki ilişki

Prof.Dr. HASAN ÖZCAN

Devam Ediyor

ÇOMÜ BAP

Türkiyede Üretilen Bahçe Traktörlerinde Denetim Elemanları Yerleşim Ergonomisinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. SARP KORKUT SÜMER

DevamEdiyor

ÇOMÜ BAP

Toprak işlemenin zeytin sineği (Bacterocera olea Gmel.(Diptera:Tephritidae)'nin populasyon yoğunluğuna etkisi. ÇOMU BAP, Proje no:2010-29. ProjeYöneticisi.Araştırma.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Toprak işlemenin zeytin sineği (Bacterocera olea Gmel.(Diptera:Tephritidae)'nin populasyon yoğunluğuna etkisi. ÇOMU BAP, Proje no:2010-29. ProjeYöneticisi.Araştırma.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ilinde domates üretiminde farklı toprak işleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. ÇOMU BAP, Proje no: 2003-12. ProjeYöneticisi. LisansÜstü.

Yard. Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Değişik Yöntemlerle Islah Edilen Meranın Bazı Toprak Özelliklerindeki Değişimler

Dr.Cafer TÜRKMEN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Domates üretiminde farklı toprak işleme, örtü bitkisi ve dikim tekniklerinin karşılaştırılması. ÇOMU BAP, Proje no: 2007-07. ProjeYöneticisi. LisansÜstü.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Bozcaada Topraklarının Detaylı Etüd Haritalanması ve Sınıflandırılması Toprak İklim, Coğrafi Konum (Terroir)Özelliklerine Göre Bağcılığa Yönelik Arazi Değerlendirmesi

Prof. Dr.Hüseyin EKİNCİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bozcaada Bağalanlarındafarklıtoprakbakım-korumauygulamalarınıntopraksıkışıklığınaetkisi. ÇOMU BAP,  Proje no: 2007-22.ProjeYöneticisi. Araştırma. LisansÜstü.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlindeKullanılmışTraktörFiyatlarınınDeğerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr.SarpKorkut SÜMER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tarım işletmelerinde kullanılan bitki koruma alet ve makinelerinin teknik özellikleri ve uygulama sorunlarının belirlenmesi. ÇOMU BAP, Proje no:2011-60. ProjeYöneticisi. LisansÜstü.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkaleilibuğdayüretimalanlarındafarklıekimnöbetiyletoprakişlemesistemlerininzararlıekinkamburböceği(Zabrusspp (Coleoptera: Carabidae)’in popülasyonyoğunluğunaetkisi. ÇOMU BAP, Proje no:2010-144. ProjeYöneticisi. Araştırma.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkaleilibuğdayüretimalanlarındafarklıekimnöbetiyletoprakişlemesistemlerininzararlıekinkamburböceği(Zabrusspp (Coleoptera: Carabidae)’in popülasyonyoğunluğunaetkisi. ÇOMU BAP, Proje no:2010-144. ProjeYöneticisi. Araştırma.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale'de Kentsel ve Kırsal Kesimde Kadın Profili Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Dr. Aynur KONYALI

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale’de Yetiştirilen Kısa Tüylü Türk Kedisi Irkının Tanımlanması

Yrd.Doç.Dr. Orhan YILMAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Potasyum İyodür Uygulamasının Roka Bitkisinde İyot İçeriği Üzerine Etkisi

Prof.Dr. HAMİT ALTAY

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

KURAKLIK STRESİ ALTINDA ŞEKER PANCARINDA İNDOL ASETİK ASİTİN ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ

Prof.Dr. HAMİT ALTAY

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Mısır Araştırmalarında Kullanılan Tozlama Yöntemlerinin Koçan Gelişimi ile Tane İçeriğine ve Islah Çalışmalarında Yapılan Hesaplamalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Yrd. Doç.Dr. FATİH KAHRIMAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Fusarium culmorum’un farklı buğday çeşitlerinde Zearalenone üretimi ve hastalık şiddetiyle korelasyonunun saptanması

Doç. Dr. FİGEN  TÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bazı üzüm çeşitlerine ve in vitro şartlarda uygulanan brassinosteroidlerin ve giberellik asitin polen canlılığı, çimlenmesi ve polen tüpü uzaması üzerine etkileri

Doç.Dr. ZELİHA GÖKBAYRAK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Soğan (Allium Cepa L.) Çeşitlerinde Verim, Kalite ve Bazı Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. KENAN KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Karbonhidrat Düzeyinin Verimlilik ve Kaliteye Etkisi

Prof. Dr. KENAN KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Türkiye de Doğal Yayılış Gösteren Bazı Siklamen Türlerinde, Abiyotik Stres Koşulları nın, Bitki Gelişimi ve Çiçeklenme Üzerine Olan Etkileri nin Belirlenmesi  

Prof. Dr.Kenan KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

0900 Ziraat ve Starks Gold Kiraz JH Hale ve Blake Şeftali ve Merlot ve Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Çiçek Organ Taslaklarının Oluşumu Üzerine Araştırmalar

Prof.Dr. HAKAN ENGİN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Börülce Populasyonlarında Farklı Ekim Tarihlerinin Verim ve Tohum Kalitesi Üzerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. CANAN ÖZTOKAT KUZUCU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale yöresinde ümitvar olabilecek Trabzon hurması tiplerinin seleksiyonu

Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞEKER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tüysüz beyaz şeftali tiplerinin önemli şeftali ve nektarin çeşitleriyle morfolojik ve genetik özellikler bakımından karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞEKER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Koşullarında Diospyros Lotus Anacı üzerine aşılanmış değişik trabzon hurması (diospyros kaki) çeşitlerinin fenolojik özellikleri, klorofil düzeyleri ile çöğür peroksidaz enzim aktivitelerinin ölçülmesi

Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞEKER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale koşullarına uygun çilek (Fragaria spp.) çeşitlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Yrd. Doç. Dr. NİLÜFER KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Soğanda (Allium cepa L.) Tuzluluğun Bitki Büyüme ve Gelişimi Üzerine  Etkileri

Yrd. Doç. Dr. NİLÜFER KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen "angeleno" Erik Çeşidinde Farklı Hasat sonrası Uygulamalar ve Farklı Ambalaj Tiplerinin Depolama Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

Yrd. Doç. Dr.F. Cem KUZUCU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Sulama Düzeylerinin Glayölde Korm Gelişimi ve Çiçeklerin Vazo Ömrü Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Yrd.Doç.Dr. ARDA AKÇAL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bazı yerel sofralık domates gen kaynaklarının organik asit miktarlarının belirlenmesi

Yrd.Doç.Dr. SEÇKİN KAYA

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Koşullarında Farklı Sulama Rejimlerinin Domates Bitkisinde Verime ve Ürün Kalitesine Olan Etkisi

Yrd. Doç. Dr. M. YETİŞ YAVUZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı yapımcı ve yapım özelliklerine sahip damlatıcılarda eş su dağılımının incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. M. YETİŞ YAVUZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

HİDROJEL UYGULAMASININ SULAMA PROGRAMINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (MISIR ÖRNEĞİ)

Dr.Murat TEKİNER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

ÇANAKKALE KOŞULLARINDA BROKOLİ BİTKİSİNİN (BRASİCCA OLERACEA L. CV. BEAUMONT) SULAMA ZAMANININ PLANLANMASI

Prof.Dr. MURAT YILDIRIM

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Biber (Capsicum annuum L.)’in sulama suyu ve radyasyon kullanım etkinliği

Yrd. Doç. Dr. Murat  YILDIRIM

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

DijitalGörüntükullanarakbuğdaybitkisindeazotdurumununtahmini

Doç. Dr. İSMAİL KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Toprakişlemeninbuğday-fiğ-mısırekimnöbetindeyabancıot  türveyoğunluğunaetkisininbelirlenmesi. ÇOMU BAP,  Proje no: 2009-29.ProjeYöneticisi. Araştırma.

Doç. Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

YarıKurakTarımKoşullarındaKışlıkFiğViciaSativaLİkinciÜrünAyçiçekÜretiminde (Helianthus annus L) FarklıToprakİşlemeSistemlerininveYeşilGübrelemeninToprakÖzellikleriveVerimÜzerineEtkisininBelirlenmesi. ÇOMU BAP, Proje no:FBA-2015-583.

Prof.Dr. Sakine Özpınar

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Karasakız  üzüm çeşidinde farklı uç alma seviyeleri ve bağ küllenmesi (uncinula necator (schw.) Burr.)'ne karşı ilaçlama programları kombinasyonlarının üzüm ve çubuk verimi ve kalitesine etkileri

Yrd. Doç. Dr. İSMET YILDIRIM

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde, Dogu Meyvegüvesi (Cydia Molesta Lep;Tortricidae)' nin Yayılış Alanı ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde Elma İçkurdu (Cydia pomonella (L) (Lepidoptera: Tortricidae))' nun Populasyon Gelişmesi ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bazı Bitkisel Ekstraktların Tetranychus urticae Koch ve Doğal Düşmanı Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot Üzerine Kontakt, Repellent ve Ovisidal Etkilerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. İSMAİL KASAP

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae))’nin Bazı Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması

PROF.DR. Ali ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Açlık Sonrası Kefir Uygulamasının Güvercinlerde (Columba livia f. Domestica) Performans, Sağlık ve Bağırsak Histolojisine Etkileri

Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Güvercinlerde Takla Davranışının Hayvanları Koruma Kanununun 5. Maddesi Bağlamında İncelenmesi: Beyin Morfolojisi ve Histolojisi

Prof. Dr.Türker SAVAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gıda İsrafını Etkileyen Tüketici Tutum ve Davranışlarının Analizi Çanakkale İli Örneği

Arş.Gör.Dr. ÖZGE CAN NİYAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gökçeada da Organik ve Geleneksel  Zeytin Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi

Yrd. Doç. Dr. DUYGU AKTÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Süt Sektöründe Gıda Güvencesinin Temel Paydaşlar Açısından Tüm Boyutları ile Değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi Örneği

Prof.Dr. DUYGU AKTÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Üre İle Muamele Edilmiş Buğday Samanı Kullanımının Ezine Saanen Erkek Oğlaklarında Besi Performansına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. FERHAN SAVRAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde Tarım Sigortacılığının Durumu ve Üreticilerin Talep ve Eğilimlerinin Araştırılması

Prof. Dr.Sibel TAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin ARGE Potansiyelinin İncelenmesi Çanakkale İli Örneği

Prof.Dr. SİBEL TAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tarımsal Amaçlı Kooperatif Faaliyetlerinin Kooperatifçilik İlkelerine Uygunluğunun Analizi Çanakkale İli Örneği

Yrd.Doç.Dr. BENGÜ EVEREST

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analiz Edilmesi Çanakkale İli Örneği

Yrd.Doç.Dr. BENGÜ EVEREST

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Geleneksel ve Organik Olarak Yetiştirilen Tarım Ürünlerine Karşı Tüketici Taleplerinin Belirlenmesi: İstanbul İli Kadıköy Örneği

Prof. Dr. Duygu  AKTÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Mısır Yağında Karotenoid İçeriğinin Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (NIR) ve Kemometrik Yöntemler Kullanılarak Tespiti

Yrd.Doç.Dr. FATİH KAHRIMAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Zeytin Katı Atığının Fasülye ve Ayçiçeği Bitkilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Saptanması

Yrd. Doç. Dr. ALİ SÜMER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Kanola Tarımında Bitkilere Yarayışlı Bor Miktarının Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr.Ali SÜMER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Toprakta Ağır Metal Kirliliğinin Fitoremediasyon Yöntemi İle Giderilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ali SÜMER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Cyclamen hederifoliumun yumru üretiminde en uygun gübrenin tespiti

Doç. Dr. MÜCELLA  MÜFTÜOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çinko Katkılı Kompoze Gübrenin Buğdayda Verim ve Kaliteye Etkisi

Doç. Dr. Nuray Mücellâ  MÜFTÜOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Termik santral atık küllerinin tarımda kullanılma olanaklarının araştırılması

Prof. Dr.NURAY MÜCELLA  MÜFTÜOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Karamenderes Havzası Topraklarının Yarayışlı Mikro Besin Elementlerinin Durumu

Yrd. Doç. Dr. Ali SÜMER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde Mısır Bitkisinde Zararlı Mısır koçankurdu (Sesamia spp., Lepidoptera: Noctuidae) Türleri ve Yumurta Parazitoitlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi

Prof. Dr.Ali  ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ili domates alanlarında zararlı yeşilkurt (helicoverpa armigera)'un populasyon gelişmesi ve önemli doğal düşmanlarının belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Domates Üretimde Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ili domateslerinde zararlı olan canavarotu (Orobanche spp.)'nun mücadelesinde phytomyza orobanchia'nın etkinliğinin belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ili bağ alanlarında zararlı salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff)'nin papulasyon gelişmesi ve döl sayısının belirlenmesi

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den. Schiff) ile mücadelede Bacillus Preparatları ve Trichogramma Türlerinin Kullanım olanakları

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Troia Milli Park Alanında Pamuk Zararlılarına Karşı Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Kiraz Bahçelerindeki Yararlı ve Zararlı Böcek ve Akar Türlerinin Saptanması

Prof. Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Kazdağı Milli Park Alanında Coccinella septempunctat L. (Coleoptera;Coccinellidae)'nın Kışlama Durumunun Belirlenmesi

Prof. Dr.Ali ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ili Meralarında Çirişotu Asphodelus spp Üzerinde Yaşayan Böcek Türlerinin Tespiti ve Önemli Türün Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Prof.Dr. ALİ ÖZPINAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Biberlerde kökboğazı yanıklığına sebep olan Phytophthora capsici'nin fungisitlere dayanıklı ırklarının araştırılması 

Yrd. Doç. Dr. FİGEN MERT TÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Ezine ve Ayvacık İlçelerine Bağlı Köylerde Fasulyelerde (Phaseolus Vulgaris) Görülen Güney Yanıklık (Sclerotium rolfsii) Hastalığının Yoğunluğu ve Kullanılan Bazı Fungusitlere Karşı Duyarlığının Saptanmasaı

Yrd. Doç. Dr. FİGEN MERT TÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale  Örtüaltında Yetişen Marullardan İzole Edilen Sclerotinia sclerotiorum Populasyonlarında Varyasyonların Saptanması

Doç. Dr. FİGEN MERT TÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Buğday Alanlarındaki Kök ve Kökboğazı Hastalıklarının Yoğunluğunun ve Etmenlerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr.Figen TÜRK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Domates Alanlarında Görülen Zararlı ve Yararlı Akar Türlerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. İsmail KASAP

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ili Domates Alanlarında Zararlı Kırmızı örümcek Tetranychus cinnabarinus Boisd.(Avari:Tetranychidae)'un Popülasyon Gelişmesi ve Predatörlerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. İSMAİL KASAP

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Pas Akarı Aculops lycopersici (Massae)’nin Çanakkale İli Domates Alanlarında Popülasyon Gelişmesi ve Predatörlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Doç. Dr. İsmail KASAP

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ili ve çevresindeki kirazlarda görülen kurumalara neden olan fungusların belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. İsmet YILDIRIM

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresi Elma Bahçelerinde Karaleke Hastalığı Etmeni Venturia inaequalis in Bazı Fungisitlere Duyarlılıkları ve Alternatif Savaşım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar  

Yrd. Doç. Dr.İsmet YILDIRIM

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Elmalarda çoklu pestisit kalıntı analizi için QuEChERS metodunun matris etkisi ve ölçüm belirsizliği değerlendirmelerini içerecek şekilde validasyonu

Prof.Dr. OSMAN TİRYAKİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

PESTİSİT KALINTILARI VE ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI

Prof.Dr. OSMAN TİRYAKİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Meyvelerde ve işlenmiş ürünlerinde pestisit ve metabolit kalıntı analizleri performansının artırılmasına katkı sağlanması

Prof.Dr. OSMAN TİRYAKİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ilinde Pırasa sarı çizgi virüsü (Leek yellow stripe virus; LYSV)’nün biyolojik ve moleküler karakterizasyonu

Prof. Dr.Savaş  KORKMAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde Karnabahar mozaik virüs (Cauliflower mosaic virus;CaMV)'ü İzolatlarının Tanılanması ve Karakterizasyonu

Prof. Dr.Savaş  KORKMAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale ili Domateslerinde Sorun olan virüs hastalıklarının teşhisi ve yayılması üzerine araştırmalar

Doç. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsünün Serolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Saptanması

Doç. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Güney Marmara Bölgesinde Brassica Cinsi Bitkilerde Şalgam Mozaik Virüsünün (TuMV) Teşhisi ve Bazı Biyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Edremit Körfez Bölgesi'ndeki Satsuma Mandarinlerinde Yaygın Olan Virüs Ve Virüs Benzeri Hastalıkların Biyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması

Doç. Dr. SAVAŞ KORKMAZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale’de sebze alanlarındaki kökur nematodu(Meloidogyne spp.) türlerinin belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. UĞUR GÖZEL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Elma Bahçelerindeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi ve Elma İç Kurdu’na (Cydia pomonella Linnaeus) (Lep:Tortricidae) Karşı Laboratuarda Etkinliklerinin Araştırılması

Doç. Dr. Uğur GÖZEL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Zeytinyağı Bileşenlerinin Aylık Değişimlerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Murat ŞEKER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Biga Ovası tarım arazilerinin bitki besin elementi içerikleri üzerine araştırma

Doç. Dr. VEYSEL SALİH ÇAVUŞGİL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Doğal Florasında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.)’in Pomolojik, Fenolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Aylık Değişimlerinin İncelenmesi

Doç. Dr.Murat  ŞEKER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Hayward Kivi Çeşitinde Farklı Budama Şiddeti Uygulamalarının Tip Dışı Meyve Oluşumu Üzerine Etkisi

DR. ZELİHA GÖKBAYRAK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Salihli (0900 Ziraat) Kiraz Çeşidinde Yapılan GA3 Uygulamalarının Çiçek Tomurcuğu Oluşumu, Çiçek Organ Taslaklarının Farklılaşması ve Çiçeklenmesine Etkileri üzerine Araştırmalar

Dr. Hakan ENGİN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Değişik Budama Uygulamalarının Hayward Kivi Çeşidinde Fenolojik Özellikler, Meyve Verim ve Kalitesi ile Karbonhidrat Birikimleri Üzerine Etkileri

Prof. Dr. KENAN KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresinde Bazı Sebze Türlerinin Organik Tarım Yöntemiyle Yetiştirilmesi

Prof. Dr. KENAN KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Troia Milli Parkında Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları I.Aşama Troia Milli Parkında Tarım ve Turizm Konulu Eğitim Programları

Prof. Dr. KENAN KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Yerel Sofralık Domates Populasyonlarının Organik Tarıma Uygunlukları ve Organik Çeşit Geliştirme Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr.Kenan KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen “California Wonder” Biber Tipinde  Farklı Hasat Sonrası Uygulamaların Kaliteye Etkileri  

Prof. Dr.Kenan KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale-Umurbey koşullarında müşküle üzüm çeşidine uygulanan farklı telli terbiye sistemlerinin, verim kalite ve olgunlaşma üzerine etkileri

Yrd. Doç. Dr. ALPER DARDENİZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı anaç ve çeşit kombinasyonlarının vegatatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri

Yrd. Doç. Dr. ALPER DARDENİZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Kepez  Yöresinde Yetiştirilen Ayva Populasyonlarında Farklı Hasat Zamanı ve Farklı Ambalaj Tiplerinin Depolanma Ömrü ve Meyve Kalitesine Etkileri 

Yrd. Doç. Dr. FATİH CEM KUZUCU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Edremit Körfezi Turunçgil Yetiştiriciliğinin Yapısı ve Sorunlarının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞEKER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Çelik Alma Dönemleri ile Oksin Dozlarının Kocayemişin(Arbutus unedo L.) Kökleme Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞEKER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Lapseki Yöresinde Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Özellikleri ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. NESLİHAN EKİNCİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Biga Yöresinde Yetiştirilen Bazı Yerel Biber Popülasyonlarının Tohumluk Özellikleri Üzerine Farklı Hasat Zamanı ve Tuzluluğun Etkilerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. NİLÜFER KALECİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gemlik Zeytini Üzerine Aşılanan Domat Zeytin Çeşidinin Fidan Gelişimi ve Besin Maddeleri Alımının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. NİLÜFER KALECİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar

Yrd. Doç. Dr. NİLÜFER KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Amerikan Asma Anaçlarının Köklenmesi Üzerine Brassinosteroidlerin Etkisi

Yrd. Doç. Dr.Zeliha GÖKBAYRAK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

SULAMADA KULLANILAN TOPRAK NEM SENSÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE UZAKTAN İZLEME SİSTEM EĞİTİMİ

Doç.Dr. GÖKHAN ÇAMOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımının CAD programı Yardımıyla Değerlendirilmesi: Çanakkale Kumkale Ovası Örneği

Doç.Dr. GÖKHAN ÇAMOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Geyikli Beldesi Zeytin Alanlarının Belirlenmesi ve Konumsal Özelliklerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Levent GENÇ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Bölgesinde arazi toplulaştırma uygulamaları ve kumkale ovası arazi toplulaştırma projesi

Yrd. Doç. Dr. M. YETİŞ YAVUZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Sulamada Kullanılan Damlatıcılarda Oluşan Tıkanma Miktarının Eş Su Dağılımına Etkisi ve Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. M. YETİŞ YAVUZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Katkı Maddelerinin ve Karışım Oranlarının Tarımsal Sulama Sistemlerinde Kullanılan Betonların Fiziki ve Mekanik Özelliklerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. M. YETİŞ YAVUZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Kocabaş Çayı ve Sarıçay'ın Sediment Yüküve Özelliklerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr.Muharrem Yetiş YAVUZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Toprağın Elektriksel İletkenliğine Bağlı Olarak Sulamanın Otomatik Olarak Yapılması, Toprak Neminin ve Bitki Gelişiminin İzlenmesi

Yrd. Doç. Dr. MURAT YILDIRIM

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Kanatlı İşletmelerinden Kaynaklanan Koku Probleminin Belirlenmesinde Bir E-burun Sisteminin Kullanılması

Prof.Dr. ÜNAL KIZIL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Seralarda Kullanılabilecek Mini Buharlaşma Kabı Yardımıyla Damla Sulamanın Otomatik Olarak Yapılması

Yrd. Doç. Dr. Murat  YILDIRIM

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Biga Ovası Yeraltı Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. İSMAİL TAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Açık Kanal Ve Borulu Şebekelerde Sulama Yapan Çiftçilerin Sulama Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. MURAT TEKİNER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gelibolu ve Keşan orman yangınının yöre topraklarının bazı özellikleri üzerine etkisi

Doç. Dr. HÜSEYİN EKİNCİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tepearası – Eskiköy (Köyceğiz) YöresiTopraklarının Detaylı Toprak Etüt Haritalanması ve Sınıflandırılması

Prof. Dr.Hüseyin EKİNCİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Dozlarda Molibden Uygulamasının Bakla Yetişen Topraklardaki Rhizobium Bakteri Popülasyonu Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Cafer TÜRKMEN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

KayısıdaBazıİçselKaliteKriterlerinin Fourier Dönüşümlü-Yakın Kızıl Ötesi (FT-NR) SpektroskopiKullanarakBelirlenmesi

Doç.Drİsmail KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlindeMeyveHasadınınTeknikveEkonomikBaşarılarınınveMeyvelerinMakinalıHasadaYönelikBazıÖzelliklerininBelirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. HABİB KOCABIYIK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

BazıTıbbiveAromatikBitkiTohumlarınınIsısalÖzelliklerininBelirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. HABİB KOCABIYIK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Eksojen Hormon Kullanılarak Kızgınlıkları Toplulaştırılan Süt Keçilerinde Aşım Dönemine İlişkin Sorunların analizi

Prof. Dr. Aynur KONYALI

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Süt Keçilerinde Aşım Dönemine İlişkin Sorunların Analizi

Prof. Dr. Dr. Aynur KONYALI

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gökçeada'da Yetiştirilen Farklı İki Genotipteki Keçi Sütlerinden Üretilen Peynirlerin Özelliklerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç.Dr.Cemil TÖLÜ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi

Yrd. Doç.Dr.Cemil TÖLÜ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tritikale Hasılı Tüketen Süt Keçilerine Uygulanan Ek Yemlemenin Peynir Kalitesi Üzerine Etkileri

Prof. Dr.Cengiz  ATAŞOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Türk Saanen Keçilerinde Süt Konjuge Linoleik Asit Miktarının Yıl Boyu Değişiminin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof.. Dr.Cengiz  ATAŞOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Tritikale Merasında Otlayan Süt Keçilerinde Ek Yemlemenin Etkileri

Prof.. Dr.Cengiz  ATAŞOĞLU

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bazı Çalı Türlerinin Yapraklarından Elde Edilen Bitki Özütlerinin Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Hande Işıl AKBAĞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Keçilerin Beslenmesinde Önem Taşıyan Bazı Çalı Türlerinde Mineral Madde İçeriği ve Mevsimsel Değişimi

Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Katır Tırnağı (Sparteum junceum), Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Deniz Üzümü (Ephedra major), Akça Kesme (Phillyrea latifolia) Bitkilerinin Keçiler İçin Besleme Potansiyeli

Prof. Dr. İ. Yaman YURTMAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Saman altlıklı ve tahta ızgara zeminde büyütülen kuzu ve oğlaklarda davranış, performans ve sağlık özelliklerinin karşılaştırılması

Yrd. Doç.Dr. Cemil TÖLÜ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

TraktörlerdeKuyrukMili (540 ve 750 d/dak) ÇalışmaÖzelliklerininBelirlenmesiÜzerineBirÇalışma

Yrd. Doç. Dr.SarpKorkut SÜMER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

FarklıKuyrukMiliUygulamalarınınDiskliGübreDağıtmaMakinasıÇalışmaKarakteristikleriÜzerineEtkilerininBelirlenmesi

Yrd. Doç. Dr.SarpKorkut SÜMER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyerlerinin (STB), Toprak Su İçeriği ve Çim Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkileri

Doç. Dr.Yasemin  KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Toprak Agregatlarında Karbon Stabilizasyonun FT-IR Spektroskopisi tekniği ile belirlenmesi 

Yrd. Doç. Dr. YASEMİN KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gökçeada Topraklarının Bazı Kalite Parametreleri ve Erozyon Riskinin Belirlenmesi

Doç. Dr.Yasemin KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Toprak Düzenleyicilerin Toprak Nemi Üzerine Etkileri ve HYDRUS 2D İle Modellenmesi

Doç. Dr.Yasemin KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Umurbey Çayı (Çanakkale) Sedimentlerinde Ağır Metal Durumunun Sıralı Ekstraksiyon Yöntemi Kullanarak Belirlenmesi

Prof.Dr. HÜSEYİN EKİNCİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İli Umurbey Ovası Topraklarının Detaylı Toprak Etüt Haritalanması ve Arazi Değerlendirmesi

Doç. Dr. HÜSEYİN EKİNCİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gümüş Nano Parçacıklarının İnek ve Keçi Sütlerinin Mikrobiyal Yükü Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Akın PALA

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Türk saaneni keçilerde sağım sıklığının kısa süreli artırılmasının süt verimi, süt bileşenleri  ve somatik hücre sayısı üzerine etkileri

Prof. Dr. Akın PALA

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Oksijen içerikli içme sularının etlik piliçlerde performansa etkisi

Doç.Dr. Ali KARABAYIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması ve Orta Performanslı Beton Üretim İmkanları

Doç.Dr. Ali KARABAYIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Koyunlarda Laktasyon Dönemi Besleme Koşullarının Flushing Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr.İsmail Yaman YURTMAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

(MELİSSA OFFCİNALİS L) KULLANIMININ BAZI KAN VE PERFORMANS PARAMETRELERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Prof.Dr. Kemal ÇELİK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Etlik piliçlerde Organik Asit ve Dane Katkılı Yemlerle Beslemenin Performans ve Bazı Organ Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

Prof.Dr. Kemal ÇELİK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Östrojenik Etkili Mikotoksinlerin (Zearalenone) Farklı Türlerde (Gallus Gallus  Domesticus -Columbidae Livia) Üreme-Sindirim Sistemi ve Bazı Kan Parametrelerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Prof.Dr. Kemal ÇELİK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Mera Koşullarında Yetiştirilen Amerikan Beyaz Hindilerde Sağlık ve Performans Parametrelerinin Araştırılması

Prof.Dr. Kemal ÇELİK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çinko-Selenometiyoninin Etlik Piliçlerde Kan Bağışıklık Parametrelerine Etkisi

Prof.Dr. Kemal ÇELİK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çimento Sanayisi Çevresinde Dane Yemlerde ve Kanatlı Hayvan Ürünlerinde Olası Ağır Metal Kirliliklerinin Araştırılması

Prof.Dr. Kemal ÇELİK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Ortak Kullanımlı Sabit Sağım Ünitesinde Sağım Hijyeni ve Süt Kalitesi

Prof. Dr.Türker  SAVAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Gökçeada’da serbest koşullarda yetiştirilen koyun ve keçilerin biyolojisi ve ekolojisi üzerine araştırmalar

Prof. Dr.Türker SAVAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Hayvanlarda Yapay Seleksiyon Sonucu Oluşturulan veya Korunan Özelliklerin Yan Etkileri Konusunda Araştırmalar:  Kısa Gagalığın Güvercin Biyolojisine Etkileri

Prof. Dr.Türker SAVAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Kırmızı Akarın (Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae)Farklı Tavuk Genotiplerinde Büyüme Üzerine Etkileri

Prof. Dr.Türker SAVAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Türk Saanen Keçilerinde Kızgınlık Toplulaştırmanın Verim Parametreleri ve Ürün Kalitesi üzerine Etkisi

Doç. Dr.Aynur  KONYALI

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı Kolza (Brasica Napus L.)Genotiplerinin Kükürt Gübrelemesine Tepkileri ile Tohum İçeriğinde Görülen Değişikliklerin Belirlenmesi

YRD. DOÇ. DR.CEM ÖMER EGESEL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Mısır Saf Hatlarının Bazı Kalite ve Fizyolojik Özellikler Bakımından İncelenmesi

YRD. DOÇ. DR.CEM ÖMER EGESEL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Türkiye’de Yetiştirilen Melez Mısır Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından İncelenmesi

YRD. DOÇ. DR.CEM ÖMER EGESEL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bazı Mısır Genotiplerinin Farklı Doku Kültürü Tekniklerine Yanıtlarının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr.Cem Ömer EGESEL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Melisa (Melissa officinalis L.) genotiplerinin in vitro ve in vivo koşullarda tuz stresine yanıtlarının belirlenmesi

Prof. Dr. Hakan  TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Limonotu (Lippia citriodora Kunth) Bitkisinde Doku Kültürü Çalışmaları

Prof. Dr. Hakan  TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Su Stresi tuzluluk ve kombinasyonlarının ayçiçeği fide gelişimine etkisi üzerine bir araştırma

Doç. Dr. HAKAN TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Safran (Crocus Sativus L.) Bitkisinde Organik Gübre Uygulamalarının Korm Verimi ve Çiçeklenme Üzerine Etkisi

Doç. Dr. HAKAN TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Kazdağında yetişen Oğulotu, Adaçayı ve kekik Türlerinin Doku Kültürü Yöntemiyle Muhafazası ve Çoğaltılması

Doç. Dr. HAKAN TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Kişnişte (Corianderum sativum L.) Doku Kültürü Çalışmaları

Doç. Dr. HAKAN TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Oğulotu (Melissa Officinalis L.)Genotiplerinin Doku Kültürüne Yanıtlarının Belirlenmesi

Doç. Dr. HAKAN TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Bazı Ağır Metallerin Kişniş (Coriandrum Sativum L.) Bitkisi Tarafından Alımı ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Hakan TURHAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsündeki Lepidoptera Takımına Ait Türlerinin Saptanması

Yrd. Doç. Dr. HANİFE GENÇ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Troia Tarihi Milli Parkı ve Çevresindeki Gündüz Kelebek Türlerinin Saptanması ve Endemik Türlerin Korunması

Yrd. Doç. Dr. HANİFE GENÇ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Zeytin Fidan Tırtılı (Palpita unionalis, Lep:Pyralidae)’nın Biyolojisi ve Laboratuarda Üretilmesi Amacıyla Yapay Besin Ortamlarının Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr.Hanife GENÇ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Laboratuvar Koşullarında Domates Güvesi Tuta absoluta Meyrick LepidopteraGelechiidae nin Yapay Diyet Üzerinde Beslenme Olanaklarının Araştırılması

Doç.Dr. HANİFE GENÇ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Doğadan Toplanan Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata Wiedemann Diptera: Tephritidae) nin Laboratuvar Koşullarına Adaptasyonu ve Laboratuvar Kolonisinin Elde Edilmesi

Doç.Dr. HANİFE GENÇ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ UYGULAMA LABORATUVARI ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI

Prof.Dr. İSKENDER TİRYAKİ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Doç.Dr. ŞEMUN TAYYAR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Mısırda Verim ve Kalite Özelliklerinin Kaynak-Depo İlişkisi ve Fizyolojik Parametreler Yardımıyla İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Cem Ömer  Egesel

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Macar Fiği ve Tahıl Karışımlarında Karışım Oranlarının Bitki Gelişmesi, Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Prof. Dr.Ahmet GÖKKUŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Farklı İllerden Toplanan Yerel Bakla Popülsyonlarının Tanımlanması ve Seleksiyonu

Prof.Dr. AHMET GÖKKUŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Değişik Yöntemlerle Islah Edilen Meranın Bitki Örtüsündeki Değişim

DR.ALTINGÜL ÖZASLAN PARLAK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Mısır Sorgum Sudanotu Melezi ile Soya Börülce ve Guarın Karışık Ekimlerinin Ot Silaj Verimi ve Kalitesine Etkileri

Doç.Dr. ALTINGÜL ÖZASLAN PARLAK

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Ç.kale koşullarında yeşil gübre olarak kullanılan bazı yem bitkisi türleri ile farklı yeşil gübre uygulamalarının ayçiçeğinde  (Helianthus annuus L.) verim ve verim ögelerine etkileri

Yrd. Doç. Dr. HAKAN HAKYEMEZ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Mısır ve Soyayı Birlikte yetiştirmenin verim ve verim unsurlarına etkileri

Prof. Dr. HARUN BAYTEKİN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresine Uygun Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Un Kalite Özelliklerine Göre Seçimi ve Kararkterizasyonu

Prof. Dr. HARUN BAYTEKİN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Keçi Yetiştiriciliğinde Doğal ve Yapay Meralardan Yararlanma Etkinliğinin Arttırılması Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr.Harun BAYTEKİN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Koşullarına Uygun Kışlık Nohut(Cicer arietinumL.) Hatlarının Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. M. KEMAL GÜL

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Sakız Fasülyesi Cyamopsis tetragonoloba L Islah Materyallerinin Çoğaltımı

Prof.Dr. MEVLÜT AKÇURA

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Koşullarında Yulafta Özellikler Arası İlişkilerin GGE Biplot Analizi

Prof.Dr. MEVLÜT AKÇURA

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Hidroponik Kültürle Hasıl Yem Üretimi ve Kullanılma Olanaklarının Geliştirilmesi

PROF.DRHarun BAYTEKİN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Marmara Bölgesi Trakya Bölümü Topraklarının Kuraklık Hassasiyet Analizi

Prof. Dr. Hasan  Özcan

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ERGENE HAVZASINDAN ALINAN TOPRAK ÖRNEKLERİNDE  METAL ANALİZİ

Prof. Dr. Hasan  Özcan

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Damla Sulama sistemi ile karanfilin (dianthus caryophyllus) gübreleme aralığıının saptanması

Prof. Dr. HASAN KAPTAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Su kültürü ile azot, fosfor ve potasyumun bitki gelişmesindeki önemlerinin saptanması

Prof. Dr. HASAN KAPTAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Kum Kültürü ile Azot, Fosfor ve Potasyumun Bitki Gelişmesindeki Önemlerinin Saptanması

Prof. Dr. HASAN KAPTAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi ve Üvecik işletme arazisinin detaylı toprak etüt haritalaması ve arazi değerlendirmesi

Doç. Dr. HASAN ÖZCAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Toprak Profilindeki tuz hareketinin yersel ve zamansal değişimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Doç. Dr. HASAN ÖZCAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale İlinde Corine Arazi Sınıflandırması Çalışması ve Çanakkale İli Bilgi Sistemi İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. HASAN ÖZCAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Marmara Bölgesi Trakya Bölümü Topraklarının Karbon İçeriklerinin Belirlenmesi ve Tematik Haritaların Oluşturulması

Prof. Dr.Hasan ÖZCAN

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Zeytin Katı Atığı (Prina)'nın Toprak Kalitesi Üzerine Etkileri ve Tarımda Toprak Düzenleyici Olarak Kullanım Olanakları

Doç. Dr.Yasemin KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale-Çınarlı yangınında yanmış orman topraklarının bitki besin maddeleri değişiminin yersel ve zamansal olarak incelenmesi

Doç. Dr. Yasemin KAVDIR

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Tüysüz Beyaz Şeftalinin Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar

PROF.DRKENAN KAYNAŞ

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Çanakkale  yöresinde damla sulama yöntemiyle sulanan biberde (Capsicum annuum) en uygun sulama programının belirlenmesi

Prof. Dr. SABRİ  ŞENER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Peyzaj Projelerinde Kullanılan Farklı Yağmurlama  sulama başlıklarının performanslarının belirlenmesi üzerine bir araştırma

Prof. Dr. SABRİ  ŞENER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Biga Yöresindeki Bazı  Su Kaynaklarının Sulamaya Uygunluğunun Araştırılması

Prof. Dr.  SABRİ ŞENER

Tamamlandı

ÇOMÜ BAP

Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Biberde (Capsicum annuum L.) Fertigasyon Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkileri

Prof. Dr. SABRİ ŞENER

Tamamlandı

 

Ekler

Yürütülen Projeler.docx