Yürütülen Projeler

           Fakültemizin kuruluşundan bugüne kadar, bölümlerimiz tarafından toplam 329 adet araştırma projesi yürütülmüştür. Bu projeler TÜBİTAK, DPT, Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, TAGEM, Tarım İl Müdürlüğü, BMBF ve Çanakkale İl Özel İDaresi kurumlarında finanse edilmiştir.