Dardanos Araştırma ve Uygulama Alanları

      350 dekar araziye sahip olan bu birimde ağırlıkla sosyal tesisler yer almaktadır. Geriye kalan 160 dekarlık alan, sulu ve kuru tarıma uygun tür ve çeşitlerin geliştirilmesi, ileri tarım tekniklerinin araştırılması amacıyla değerlendirilmekte, sosyal tesisleri ile öğrencilerimize staj ve kamp olanakları da sunmaktadır.

 

Fakültemizdeki eğitim öğretimde özellikle ders uygulamaları ve araştırma projelerinin yürütülmesi ve öğrenci tezlerinin yapılmasında Üniversitemizin değişik yerleşkelerinde bulunan birimlerden bir tanesidir Dardanos Yerleşkesi.. Bu birimlerde bölgede tarımın geliştirilmesinde, kısa sürede uygulamaya aktarılabilecek çalışmaların yanında, bilime yenilik getirme, uluslar arası normlara uygun araştırmalar yürütülmektedir.

Araştırma ve Uygulama Birimlerinde, sulu tarıma yönelik araştırmalar yapılabilmektedir. Bölgede yetiştirilebilecek meyve, sebze, bağ, tarla ve yem bitkileri tür ve çeşitlerinin belirlenmesi, en fazla ekimi ve üretimi yapılan ürünlerde ekim zamanı, toprak işleme, gübre dozu, bitki sıklığı, hasat zamanı ve şekilleri gibi çalışmalara ağırlık verilerek yeni tür ve çeşitlerin belirlenmesi yanında yeni tarım teknikleri de saptanarak üreticilerimize aktarılmaktadır. Elde edilen bulgular, öğrencilerimize de önemli kaynak bilgiler sunmaktadır. Araştırma yapılan konuların bazıları;

 

·             Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı

·             Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı

·             Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı

·             Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

·             Hasat Sonrası Fizyolojisi

·             Tahıl ve Baklagil Yetiştiriciliği

·             Yem Bitkileri Islahı

·             Sulama Sistem ve Yöntemleri Üzerine Araştırmalar.

·             Lisans ve Yüksek Lisans Tezleri Denemeleri. vb.